نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : سه شنبه 19 آذر1392

 پیشینه تاریخی:

سولدوز در قسمت جنوبی استان آذربایجان غربی قرار دارد و مرکز آن شهر نقده است.سولدوز یا سو اولدوز ( به معنی سیار آب ) نام یکی از طوایف ترک که در قرن هشتم به فرماندهی امیر سولدوز یا همان سو اولدوز در این منطقه زندگی می کردند که نام خود را بر این دشت به یادگار گذاشته اند.
ساکنان کنونی آن ایل قاراپاپاق هستند که  در سال
۱۲۴۰ ق از قفقاز به دشت پهناور سولدوز که امروزه نقده نام دارد وارد شده و در آن نشیمن گزید. نام «قاراپاپاق» از زبان ترکی گرفته شده و به معنی «سیاه‌کلاه» است.

طبابت سنتي

ابتدا بهتر است بحثي در مورد انواع «مرهم» و «پاخاج» داشته باشيم تا مطالب اين بخش به طور منظمتر شود. پاخاج همان مرهم است يعني مرهم به دو نوع تقسيم مي‌شود:

1ـ آنچه مواد تشكيل دهنده آن از مايعات و آردها و گردها هستند.

2ـ آنچه كل يا بعضي از مواد تشكيل دهنده آن از دانه‌ها يا خرده سبزي‌ها مي‌باشد. اين قسم را «پاخاج» مي‌گويند.

 انواع مرهم:

1ـ قند خميري (خمير قند): آرد گندم با قند به ميزان تقريباً مساوي.

2ـ قاتق قويماغي: خميري كه از آرد و خامه درست مي‌شود.

3ـ دوشاب خميري: از آرد و دوشاب.

4ـ مرهمي از: موم مذاب، روغن گاو، زرد چوبه، آرد و اگر عسل به آن افزوده شود بهتر است.

5ـ از آرد، تخم مرغ، زرد چوبه.

6ـ از كافور و ترياك.

7ـ از: سريشم و زرده تخم مرغ

8ـ از: مقداري كرم خاكي را خشكانيده و كوبيده به صورت گرد در مي‌آورند و با مقداري مساوي آن از خمير كهنه كه در اطراف سفره مخصوص خمير مي‌ماند و مي‌خشكد به هم آميخته و خمير مي‌ساختند.

9ـ از: سقز و شير (در فصل سرما قدري نفت سياه نيز به آن مي‌افزايند).

10ـ از: قويماق (آرد سرخ كرده در روغن حيواني داغ كه بعداً آب به آن مي‌افزايند ـ حريره)، سقز و سروش.

11ـ از: آرد لپه، گوگرد پاس، خمير مايه طبيعي.

12ـ كوبيده گي داش (سنگ كبود)، قوروم (دوده‌هاي برخاسته از تنور به سقف مي‌چسبد، قوروم ناميده مي‌شود)، قورود (كشك) و به جاي قوروم مي‌توان از سياهه ديگ استفاده كرد.

13ـ از فضله سگ و فضله كبوتر.

پاخاج ها:

1ـ خرماي سياه و كوبيده سير.

2ـ از صابون و پياز پخته.

3ـ از: سقز و خرده صابون ـ صابون معطر را بهتر مي‌دانند.

4ـ بذرك زرد جوشيده در شير گاو.

5ـ پوسته درخت نارون و پوست درخت بيد و شاه ملحمي (شاه مرهمي: نوعي گياه) همه را كوبيده به هم مي‌آميزند و به صورت خام مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

6ـ از: زرده تخم مرغ، خرده توتون و نمك.

7ـ از: خمير مايه طبيعي و پر مرغ خانگي.

8ـ از: برگ بيد و برگ درخت كلمبور (نوعي درخت شبيه تبريزي ولي معمولاً مستقيم و راست نمي‌شود يعني خميدگي‌ها و كجي هائي درشت دارد) به صورت خام و تر كوبيده و به هم مخلوط مي‌شوند.

9ـ از: آبي كه «كاكوتي» در آن جوشانيده‌اند. آرد، روغن، ـ اين مرهم «خشل» ناميده مي‌شود.

10ـ از: خرده يونجه تر، برگ بيد، روغن بزرك.

11ـ از: تخم مرغ، گل ببنك (گياهي است)، قرخ بوغوم (چهل بند ـ گياهي خزنده باريك كه بندها و مفصل‌هاي زياد دارد) و حنا.

12ـ از: پياز داغ و كوبيده ميخك.

13ـ از: كوبيده گندم و آبي كه از جوشانيدن تكه نمد، بدست آمده باشد.

14ـ پر مرغ خانگي، برگ كلم و فضله كبوتر را با هم مخلوط مي‌كنند.

موارد مصرف:

1ـ شيرين يارا (زخم شيرين) كه در بدن ظاهر مي‌شود: مرهم شماره سه و پاخاج شماره 2.

2ـ يامان يارا (زخم بد) همرنگ بدن مي‌باشد: توله سك كوچك را سر بريده و شكم آن را باز كرده بي درنگ به زخم مي‌بندند. سپس از بيشتر پاخاج‌ها استفاده مي‌شود.

گويند اگر اين زخم به فوريت معالجه نشود از جاي خود به جاي ديگر بدن منتقل مي‌شود (قهر مي‌كند و جا عوض مي‌كند) كه بايد از مرهم شماره 6 استفاده شود تا به جاي اصلي برگردد سپس جگر سفيد و كافور را يكي از پس ديگري بر آن مي‌بندند و پوست و چرم تازه (گوسفند) را نيز مفيد مي‌دانستند.

3ـ قلباش (زخم يا عفونتي كه در سر انگشتان و زير پوست و گوشت نزديك به استخوان پديد مي‌شود): ابتدا داغ مي‌كنند و يا در روغن داغ فرو مي‌برند تا زخم آن به طرف بيرون درز كند، آنگاه رگ پخته كلم و پاخاج شماره 4 و 5 را بطور متناوب استفاده مي‌كردند.

4ـ خيارك (زخمي در سمت داخلي ران نزديك به شكم در مي‌آيد): خيار سبز (و در فصل زمستان كه دسترسي به خيار سبز نيست از خيار شور و خيار ترشي استفاده مي‌شد) و نيز از مرهم شماره 13 و شماره 1 و 2 و 3 و نيز پاخاج شماره 5 و 8.

5ـ دولاما: از فرو رفتن خار يا هر چيز ديگر در انگشت كه در اثر ارتباط با آب پديد مي‌آيد:

ابتدا سر زخم را با سنجاق و امثال آن كمي باز مي‌كردند سپس از مرهم‌هاي شماره 1، 2 و 3 استفاده مي‌كردند.

6ـ چرتغ: انواع زخمهاي ريز در اطراف و زير پلك‌هاي چشم (شايد نوعي تراخم باشد) چكيده آب چت چت و شير زني كه بچه اش دختر است، بر آن مي‌چكانند.

7ـ زخمهاي حوادث: پاخاج شماره 10.

8ـ درد مفاصل: كوبيده گياه «ايت اوزرگي» ـ نوعي گياه ساقه دار بدبو كه داراي غوزه هائي شبيه غوزه لوبيا ولي كوچكتر، است برگهايش شبيه دو بيضي بهم چسبيده است ـ يا شيره ريشه آن. و نيز خوردن عرق كاكوتي.

9ـ درد شكم: عرق كاكوتي، عرق نعناع.

10ـ خون دماغ: كوبيده تره يا آب تره و نيز خاكستر موي بز را به داخل بيني مي‌ريزند.

11ـ درد گوش: روغن حيواني يا چكيده پياز داغ مي‌چكانند. در صورت درد شديد از مرهم شماره 2 هم استفاده مي‌شده.

12ـ تهييج گلو: پاخاج شماره 7 را به زير چانه و گلو مي‌گذارند.

13ـ ياغر (سابيدگي بدن سواركار در اثر زين اسب): ماليدن هر نوع روغني را كافي مي‌دانستند.

14ـ حصبه دووانه (ديوانه حصبه‌اي كه هذيان مي‌گويد): مرهم شماره 8 را به پيشاني و جلو سر او مي‌بندند.

15ـ سرفه و سينه تنگي: به دانه، چهار تخمه و عرق پونه، (و پخته گل ختمي را بر روي سينه او گسترده مي‌بندند).

16ـ كسي را كه ترسيده و بيمار شده، داغ مي‌كردند يعني دوباره او را مي‌ترسانيدند.

17ـ سوختگي: مرهم شماره 4 و شماره 10 و گندم يا زلخ بو داده (يا زلخ گندمي كه در بهار كاشته مي‌شود.) با قدري جو بود داده و با سرشير روي آن مي‌بندند.

18ـ زخم دهان كودك: مادر طفل به همسايه‌ها مراجعه مي‌كرد با دهان بسته كه نبايد چيزي بگويد. آنگاه همسايه‌ها مي‌فهميدند كه مرادش چيست بدين ترتيب از هفت همسايه تكه هائي از خمير مايه طبيعي را جمع مي‌كرد و آنها را در بغل هم بر روي ستون خانه مي‌چسبانيد با خشك شدن خميرها زخم دهان بچه‌ها (مثلاً) خوب مي‌شد.

19ـ جاي دندان سگ (سگ گزيدگي) خمير مايه مخلوط با پر مرغ خانگي (پاخاج شماره 8). البته اگر خمير مايه از خانه صاحب سگ آورده شود زودتر تاثير مي‌گذارد.

20ـ سر درد ممتد: پر مرغ خانگي را كوبيده و به صورت خمير در آورده و بر سرش مي‌ماليدند. و نيز پاخاج شماره 11.

21ـ درد معده: مخلوطي از كوبيده دارچين، قولنجان، هليله زرد، هليله سياه، كازراخ، قرص كمر و هل را كفلمه مي‌كردند. و شيره ريشه شيرين بيان. گاهي شيره مذكور را آميخته با عسل به صورت قرص در آورده و در هر وعده غذا يك قرص ميل مي‌كردند و مي‌كنند.

22ـ درد چشم: حاضربزك (داروئي قرمز كه جهودها مي‌ساختند) چكيده آب گياه چت چت و دانه‌هاي گياه «بزوشه». كه گياه «باغايار پاغي» هم ناميده مي‌شود، از تنظيف عبور داده و به چشم مي‌چكاندند.

23ـ لطمه خوردگي استخوان، شكستگي دنده ها: مرهم شماره 9 و نيز ريشه «چله داغي» ـ گياهي است ـ را بر روي پوست محل شكستگي مي‌مالند.

24ـ اسهال كودك: ماست گاوميش، تخم مرغ پخته، كته ـ و نيز آجر را به صورت خاك در آورده و گرم كرده و كودك را با آن قنداق مي‌كردند. و عرق بو مادران.

25ـ به هوش آوردن بيهوش: دود (خصوصاً دود پارچه)، بوي كاه گل، جلو دماغ او مي‌گرفتند و فاصله دو ابروي او را ماساژ مي‌دادند.

26ـ زگيل گاو و گوساله: مرهم شماره 12. گاهي براي زگيل انسان هم از آن استفاده مي‌شده.

27ـ شاش بند: پر مرغ خانگي، برگ كلم و فضله كبوتر (پاخاج شماره 14) را بر او مي‌بندند و نيز دُم گيلاس را دم كرده و مي‌خورند و همچنين دانه‌هاي گياه «خانم سالاندي» (تاج خروس).

 

نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : دوشنبه 18 آذر1392


طرز تهیه گیلدیک آشی (نسترن وحشی) از آشهای سنتی آذربایجان

مواد لازم :

1-نسترن وحشی 2کیلو که در ترکی به آن گیلدیک میگویند

2-آلبالو خشک100گرم

3-آلو خشک 100گرم

4-قیصی 100گرم

5-حبوبات پخته

6-(نخود-لوبیا قرمز-لوبیا سفید-لوبیا چیتی-عدس)ازهر کدام 100گرم

 7-کوفته ریزه وگردو به میزان لازم

8-برنج 100گرم

9-رشته آش100گرم

10- روغن-نعنا-نمک به میزان لازم
نسترن وحشی را سه روز قبل خیس کرده بعد از سه روز از آبکش رد میکنیم بجای آبکش بهتر است از توری نازک تمیز استفاده کنید بطوری که بعد از آبکش کردن فقط دانه های گیلدیک در توری بماندآب آبکش شده را میگذاریم تا بجوشد وقتی جوشیدکف آن را میگیریم بعد برنج را اضافه میکنیم بعد از اینکه برنج پخت حبوبات پخته شده آلبالو خشکٰ-آلو خشک-قیصی را اضافه میکنیم بعد از 15دقیقه رشته وروغن رااضافه میکنیم تا زمانی که رشته پخته وآش لعاب دار شودبا نعناع داغ تزیین میشود.نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : دوشنبه 18 آذر1392
خداى متعال مى فرمايد:

(وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ)[1].
 واو کسی است که آسمان آب فرو ميفرستد, وما به وسيلۀ آن آب, همۀ رستنيها را ميرويانيم واز رستنيها سبزينه بيرون ميآوريم, واز آن سبزينه, دانه های تنگاتنگ يکديگر, واز شگوفه های درخت خرما خوشه های آويزان نزديک بهم ودر دسترس, باغهای انگور وزيتون وانار پديد ميسازيم که همگون ويا غير همگونند. بنگريد به ميوۀ نارس ورسيدۀ يکايک آنها, آنگاه که ميوه دادند. بيگمان در اين نشانه ها ودلايل است برای کسانی که ايمان ميآورند." ( سوره انعام آيه 99)


(وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِين)[2].
او كسیاست كه باغهاى معروش ( باغهايى كه درختانش روى داربست‏ها قرار دارد)، و باغهاى غيرمعروش ( باغهايى كه نياز به داربست ندارد) را آفريد; همچنين نخل و انواع زراعت را، كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند; و (نيز) درخت زيتون و انار را، كه از جهتى با هم شبيه، و از جهتى تفاوت دارند; (برگ و ساختمان ظاهريشان شبيه يكديگر است، در حالى كه طعم ميوه آنها متفاوت مى‏باشد.) از ميوه آن، به هنگامى كه به ثمر مى‏نشيند، بخوريد! و حق آن را به هنگام درو، بپردازيد! و اسراف نكنيد، كه خداونداسراف کننده گان را دوست نمی دارد! (سوره انعام أيه 141 )


(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[3]
 خدا روشنگر آسمانها وزمين است نور خدا, به چاچراغی ميماند که در آن چراغی باشد وآن چراغ در حبابی قرار گيرد, حباب در خشانی که انگار ستارۀ فروزان است, واين چراغ افروخته شود از درخت پر برکت زيتونی که نه شرقی ونه غربی است انگار روغن آن بدونتماس با آتش دارد شعله ور ميشود, نوری است بر فراز نوری! خدا هر که را بخواهد به نور خود رهنمود ميکند . خداوند برای مردمان مثلها ميزند, وخداوند آگاه از هر چيزی است.    (سوره نور آيه 35
 
لا شرقية ولا غربية : اين درخت نه در قسمت شرقی باغ است که خورشيد بروی او افتد ونه در قسمت غربی.در سلول گياهی کيسه های غشائی هست که در آن موادی درست می شود که کلروفـيل نامـيـده می شود. کلروفـيل به معنی «ماده سبز گياهی و سبزينه» است که معادل آن در عربی «خـَضِـر» است (يعنی همان چيزيکه در آيه مطرح شده است). اين ماده سبز (خضر) انرژی نوری خورشيد را جذب می کند ( Long day plnts)و به انرژی شيمائی تـبـديـل می کند. ريشه های گياه آب و مواد معدنی را از خـاک می مکـنـد کـه بـطـرف بـرگـها رسـانـده می شـوند و بـرگـهـا نيز از هوا دی اکسيد می گيرند، بعد خَـضِر (يعـنی کـلـروفـيلها)،  مواد غـذائی مورد نياز درخت را توليد می کنند که به سراسر آن صادر می شـود و بدنه درخت و مــيــوه و ثــمــر آن را درست می کـند.درخت زيتون تک درختی است در سرزمين باز وبلندی که از هر سو آفتاب بدان ميتابد.(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ {1} وَطُورِ سِينِينَ {2} وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)[4].  قسم به تين و زيتون.و سوگند به طورسينين. و سوگند به اين شهر امن و امان. مراد به تین وزيتون اصلی نبات مقصود نمی باشد , بلکه منبت آنها مقصود است .ونيز خداوند پاک می فرمايد:
 (يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون)[5].
خداوند بوسيله آن زراعت وزيتون وخرما وانگور وهمه ميوه ها را برای شما ميروياند, بيگمان در اين نشانه روشنی استبرای کسانی که بينديشند.

(ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا {26} فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا {27} وَعِنَبًا وَقَضْبًا {28} وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا {29} وَحَدَائِقَ غُلْبًا {30} وَفَاكِهَةً وَأَبًّا {31} مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ)[6] سپس زمين را می شگافيم واز هم باز ميکنيم, در آن  دانه ها را می رويانيم ورَز ها وگياهان خوردنی را, ودرختان زيتون وخرما را , وباغهای پر درخت وانبوه را, وميوه وچراگاه را برای استفاده وبهره مندی شما وچهارپايان شما. (سوره عبس آيه 26 – 32)

(وشجرة تخرج من طور سيناء..): و درختي كه از طور سينا مي رويد و از آن روغن و غذايي براي خورندگان فراهم مي گردد.     ( سوره مومنون آيه 20)


 سیب
نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : جمعه 15 آذر1392
امام صادق(ع):

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ


اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سيب وجود دارد، بيماران خود را تنها با آن درمان مى كردند


از گذشته های دور مردم همواره دست به دامان علوم مختلف بوده اند تا راز طول عمر و به عبارت بهتر اکسیر جوانی را کشف کنند. غافل از اینکه در تمام مدتی که صرف فکر کردن به این موضوع کردند، به قول خواجه شیراز  آب در کوزه شان بوده و تشنه لب می گشته اند. سیب این میوه خوش عطر و طعم، همان اکسیر جوانی است که در خانه ما هست و ما به دنبالش « گرد جهان می گردیم.»

0.apple

سیب میوه درختی از خانواده گلسرخیان است. فواید و ارزش تغذیه ای این میوه از دیرباز شناخته شده است. سیب انواع مختلف دارد و بهترین نوع آن از دیدگاه طب سنتی سیب بزرگ شیرین رسیده است .این نوع سیب طبیعتی گرم و تر دارد ، در حالیکه سیب ترش سرد و خشک بوده و سیب میخوش ( ترش و شیرین) در گرمی و سردی معتدل و خشک است. سیب و آب سیب تاثیرات متعددی بر روی اعضای مختلف بدن دارند.
از دیدگاه طب سنتی سیب تقویت کننده معده و به خصوص دهانه آن، مانع ریختن مواد زاید و فضولات از قسمتهای دیگر بدن به معده و اشتها آور است. در واقع کسانی که از مشکل ضعف معده ، پس زدن اسید معده به مری ، هضم نامناسب غذا و بی اشتهایی رنج می برند ، از مصرف این میوه سود خواهند برد. سیب حالت تهوع را برطرف می کند و مواد و اخلاط نامناسب را از معده پاک می نماید و در حقیقت مصرف این میوه به نوعی سلامتی دستگاه گوارش را تضمین می نماید. البته به شرطی که دستور خوردن آن رعایت شود. یعنی سیب شیرین رسیده مصرف شود و بلافاصله پس از خوردن آن آب سرد نوشیده نشود و غذا خورده نشود. در واقع فاصله مصرف آب و غذا به دنبال مصرف همه میوه ها از جمله سیب حد اقل باید 5/1-1 ساعت باشد.همچنین مصرف ترشیجات بلافاصله پس از خوردن سیب مضر است.
فواید مصرف سیب برای دستگاه گوارش و به خصوص معده در مقالات طب جدید نیز به اثبات رسیده است. مصرف سیب در افرادی که دچار سرطان معده هستند ، سلولهای سرطانی را وادار به خودکشی می کند.  سیب از آسیب دستگاه گوارش به خصوص معده به دنبال خوردن انواع داروها از قبیل آسپیرین و مسکن ها جلوگیری می کند.
سیب بر علیه هلیکوباکتر پیلوری عمل کرده و نیز به هضم غذا در دستگاه گوارش کمک می نماید.
سیب بر علیه میکروبهای مولد عفونت روده عمل می کند و در مطالعه ای در روسیه ثابت شد که طول مدت بستری بیماران دچار عفونت روده که از سیب استفاده می کردند، 3-2 روز کمتر از گروهی بود که سیب استفاده نمی کردند.
مصرف روزانه بیش از یک عدد سیب در روز خطر سرطانهای روده بزرگ و مقعد را تا 50 درصد کاهش می دهد که این میزان کاهش در مصرف میوه ها و سبزیجات دیگر دیده نمی شود.
همچنین مصرف سیب در درمان بیماری های ناشی از سوء جذب، انواع اسهال و زخم های روده کوچک نقش مهمی ایفا می کند.
علاوه بر این در مطالعه ای در برزیل مشاهده شده که اضافه کردن 3 سیب در روز به برنامه غذایی  بدون هیچ گونه تغییر دیگری در رژیم غذایی ، باعث یک کیلو کاهش وزن در طی 10 هفته شد. و در نهایت اینکه سیب دوست مهربانی برای دستگاه گوارش شماست، این مهربانی را از خود دریغ نکنید.

سیب و قلب:


قلب پمپ گردش خون بدن است و عملکرد آن در بدن چه از دیدگاه طب سنتی و چه از نظر طب نوین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وظیفه قلب رساندن حیات به تمام اعضای بدن است و سلامت و اعتدال همه اعضای بدن به سلامت قلب وابسته است. از دیدگاه طب سنتی قلب معدن حرارتی است که آفرینش انسان بر پایه آن است و بدن به واسطه آن بقا می یابد و منشا انجام تمام اعمال حیاتی بدن است. این حرارت ، حرارت غریزی نامیده می شود. لذا سلامتی و صحت قلب باید بسیار مورد توجه قرار گرفته و از ایجاد بیماری در آن پیشگیری شود. همچنین لازم است که در صورت بروز بیماری به زودی اقدام به معالجه و درمان آن نموده و قلب را از آسیب ها و آفات رسیده به آن ایمن ساخت(2).

یکی از بهترین روشها در پیشگیری از بروز بیماری در قلب و نیز معالجه بسیاری از بیماری های قلبی، تقویت قلب است. از منظر طب سنتی تقویت قوای قلب باعث ایجاد شادی و نشاط می شود. خوردن سیب با تقویت قلب انبساط خاطر و شادی را به ما هدیه می کند. همچنین استفاده از عصاره آن در داروها و معجون های مفرح – که در درمان انواع مختلفی از بیماری ها در طب سنتی کاربرد دارند- به تقویت عملکرد و تاثیر این داروها کمک می کند. سیب عطر دل انگیزی دارد و این خصوصیت موجب می شود که حتی بوییدن آن هم مقوی قلب بوده و شادی بیافریند. در بیمارانی که از بیماری تپش قلب رنج می برند، مصرف سیب و آب سیب یکی از ساده ترین و بهترین درمانها محسوب می شود. همچنین افرادی که به علت ضعف قوای قلب دچار حملات مکرری شبیه به غش کردن می شوند، می توانند از ترکیب آب گوشت و آب سیب استفاده کنند. به این صورت که گوشت را کاملا پخته و آب آن را بفشارند و با آب سیب مصرف نمایند.

از ترکیبات دیگری که برای تقویت قلب به کار می رود، فالوده سیب است ؛ به این صورت که سیب رنده شده با مقداری گلاب، شکر و عرق بیدمشک مخلوط شده و مصرف شود. می توان این ترکیب را همراه با نان به عنوان وعده شام استفاده کرد.

در تمام موارد فوق سیب مصرفی باید کاملا رسیده و شیرین باشد. زیرا سیب نارس و بی مزه در بدن تولید اخلاط خام و مواد نامناسب می کند(2-1) .

در منابع طب جدید نیز فواید فراوان سیب برای حفظ سلامت و نیز درمان بیماریهای قلب و عروق بیان شده است. سیب از بالا رفتن کلسترول خون و رسوب آن در عروق جلوگیری می نماید و بدین وسیله از بروز بیماریهای قلبی پیشگیری می کند(4-3).

پس در کنار سیب ، این پزشک مهربان قلب و عروق ، با نشاط زندگی کنید و این شادی را از دلهای خود دریغ نکنید.

سیب و مغز:

                      
از دیدگاه طب سنتی مغز یکی از اعضای رئیسه است یعنی فرد بدون آن امکان حیات ندارد. مغز مبدأ اعصاب و منشأ حس و حرکت است. پس به تقویت و درمان بیماری های آن باید توجه ویژه مبذول داشت. چرا که اختلال در مغز به مثابه ایجاد اختلال در حواس و حرکات و ادراک است و اختلال در آنها، زندگی را دشوار و بی معنا می کند.

بزرگان طب سنتی بیان می کنند که خوردن و بوییدن سیب باعث تقویت مغز می شود. اما همانگونه که در قسمت های قبل نیز ذکر شد، سیب باید در حالت کاملا رسیده و شیرین مصرف شود. زیرا مصرف سیب ترش، کال و نارس باعث ایجاد فراموشی می شود.

در مقالات طب جدید نیز بیان شده که مداومت در مصرف سیب و آب سیب به علت وجود آنتی اکسیدان از بروز استرس های اکسیداتیو جلوگیری کرده و علاوه بر تقویت مغز و حافظه ، از ایجاد بیماری هایی از قبیل آلزایمر و پارکینسون جلوگیری می کند.

یکی از ترکیبات مفید و خوشمزه ای که می توان از سیب تهیه نمود ، حلوای سیب است .

طرز تهیه حلوای سیب: سیب شیرین و رسیده را پوست کنده و خرد کرده و با مقداری آب روی حرارت بگذارید تا سیب کاملا پخته و له شود. در ظرف دیگری مقداری شکر یا عسل را با آب و گلاب روی حرارت به قوام بیاورید. سپس سیب پخته و له شده را به شربت فوق اضافه کرده و آنقدر حرارت دهید تا سفت و منعقد شده و به شکل حلوا در بیاید. می توانید در هنگام پخت کمی هل و دارچین نیز به عنوان چاشنی به حلوا اضافه کنید. سپس حلوا را در ظرفی پهن کشیده تا سرد شود و روی آن را با خلال پسته تزیین کنید.

سیب و سرطان:


در یک انسان سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول، مرگ طبیعی سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد. اما در هنگام ابتلا به سرطان ،سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند و به طور غیر عادی تقسیم و تکثیر می‌شوند و بافت‌های سالم را نابود می‌کنند. برای جلوگیری از سرطان مواد غذایی مختلفی توصیه شده اند که یکی از مهم ترین آنها، سیب است.

در مطالعاتی که انجام شده، مشخص شده که سیب به وسیله 8 مکانیسم می تواند از سرطان جلوگیری نماید که از جمله آنها تنظیم آپاپتوز سلولها (خودکشی سلولی) است که اگر این فرایند به طور طبیعی رخ ندهد تکثیر بی رویه سلولها منجر به سرطان می گردد. همچنین عملکرد آنتی اکسیدانی سیب نیز در جلوگیری از بروز سرطان موثر است. سیب با خاصیت آنتی پرولیفراتیو خود از تکثیر بیش از حد سلولهای سرطانی جلوگیری می نماید.

سیب از متاستاز سرطان به کبد جلوگیری می کند. نقش سیب در جلوگیری و کمک به روند درمانی سرطانهای پستان و کولون نیز به اثبات رسیده است.

حتی پوست سیب در جلوگیری از سرطان موثر دانسته شده است اما همانطور که در مباحث قبلی بیان شد کسانی که از مشکلات معده رنج می برند ، ممکن است با مصرف سیب با پوست دچار مشکل شوند . این افراد باید سیب را پوست کنده استفاده نمایند. به علاوه مصرف سیبهایی که پوست چربی دارند، به علت تجمع و باقیماندن آثار سمپاشی بر روی آن ، به صورت پوست کنده توصیه می شود.

یکی از ترکیبات بسیار خوشمزه ای که تهیه آن نیز بسیار ساده بوده و در کتب طب سنتی نیز آثار مفید فراوانی برای آن برشمرده شده است، رب سیب است. مصرف رب سیب حتی برای کسانی که به علت مشکلات معده ، بی اشتهایی و علل دیگر قادر به مصرف خودسیب نیستند، بسیار لذتبخش و مفید است. استفاده از این رب در اطفال نیز بسیار مفید بوده و توصیه می شود.

طرز تهیه رب سیب: آب سیب رسیده شیرین را بگیرید و در ظرفی بریزید و روی حرارت غیر مستقیم به روش بن ماری(مثلا روی کتری در حال جوش) قرار دهید، آنقدر بماند تا غلیظ شود و به قوام رب برسد.

سیب وچربی خون

از دیدگاه طب سنتی سیب تقویت کننده کبد و معده است و مانع از این می شود که فضولات به این اندام ها بریزند. در نتیجه هضم غذا در بدن به خوبی انجام شده و از بروز بسیاری از بیماری ها بخصوص چربی خون بالا جلوگیری می شود.

در مطالعه ای که در سال 2013 در کره جنوبی انجام شد، مشخص شد که مصرف سیب و آب سیب در افراد چاق و دچار چربی خون بالا ، هم باعث لاغری و هم باعث اصلاح چربی خون در این افراد شد.مطالعات متعدد دیگر نیز نقش مثبت سیب و آب سیب را در کاهش دادن کلسترول و تری گلیسیرید خون اثبات کرده اند.

افراد می توانند به جای میان وعده در منزل یا محل کار خود از سیب استفاده نمایند. کسانی که از بی اشتهایی یا حالت تهوع در ابتدای صبح رنج می برند و آن را بهانه ای برای صبحانه نخوردن قرار می دهند، می توانند شب هنگام خواب و صبح بعد از برخاستن از خواب از سیب استفاده نمایند که باعث برطرف شدن بی اشتهایی و حالت تهوع می شود.
نویسنده : دختر ایرانی
تاریخ : جمعه 15 آذر1392
برگ درخت به برای از بین بردن گرفتگی عروق و کبد چرب

شخصی از آشنایان که مادرشون به  گرفتگی عروق مبتلا بودن و نیازبه عمل داشت.این خانوم (برگ به) را بمدت 20 روز مانند چای دم و در طی روز به مادرشون میخوراندن. پس از 20 روز مراجعه مجدد پزشک با کمال تعجب سلامتی مریض رو اعلام میکند و میپرسد که شما چیکار کردیدن که اصلا خبری از گرفتگی عروق نیست که ایشان جریان براشون توضیح میدند. 

لازم به یاداوری هست چون ممکنه افراد از مزه چای برگ به چندان خوشایند براشون نباشه میتونند چند قطره لیمو ترش بچکونن

   طبيعت: گرم ومعتدل

خواص: قابض ، نرم کننده سينه، مقوی قلب، مفرح، نشاط آور.

ترکیبات شیمیایی:رویتین - گلوکوزید امیگدالین- تانن11/درصد

طرز تهيه: 10 تا 15 عدد برگ را 20 دقيقه خيسانده و بشویيد و در یک ليترآب در قوری ترجيحا ظرف مسی حرارت دهيد و به محض اینکه به جوش آمده فورا شعله را ملایم کنيد تا آب بدون حرکت شروع به بخار کند و گاهی برگها را بر هم بزنيد. زمانيکه 1/3بخار شد چای آماده است.(می توانيداز هل یا چوب دارچين برای برای معطر کردن استفاده کنيد)

جوشانده برگ درخت به‌، بى‌خوابى را درمان مى‌کند، به این منظور باید یک مشت برگ‌هاى تازه و نو رسته برگ به را به مدت ده دقیقه در یک لیتر آب جوش بریزیم تا دم بکشد و پس از صاف کردن آن را با شکوفه نارنج یا شکر یا عسل، شیرین کنید و قبل از خواب، دو قاشق سوپخورى از آن بنوشید.

 جوشانده برگ به (به روشى که گفته شد)، بهترین راه درمان عصبانیت است.

اب دم کرده ی ان را بنوسید . قابض است و اسهال را درمان می کند


نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : پنجشنبه 14 آذر1392منبع:سایت آشپزی خوراکیها

نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر1392
1_همبستری در زمان ماه گرفتگیطبق احادیث و روایات ذکر کردند که در زمان خسوف مردان با زنان اگر ھمبستر شود و بچه ای به وجود بیایدممکن است دچارعلائمی بر روی بدن شود(ماه گرفتگی ) و نزدیکی در زمان خسوف مکروه است .
از لحاظ علمی ثابت شده است که بعلت اختلالات در نیروی جاذبه زمین احتمال اینکه نطفه ای ای که در زمان خسوف بسته شود دچار انومالی (نقص خلقتی ) شود بیشتر از زمان عادی است
برای لانه گزینی تخمک زن بعد از لقاح و رسیدن اسپرم اقایان به تخمک زن یک نیروی جاذبه طبیعی لازم است و در زمان ماه وخورشید گرفتگی و رعد برق و زمین لرزه نیروھای جاذبه دستخوش تغییراتی می شوند که بر روی اسپرم و تخمک اثرات سوءمی گذارند.

2_حدیث از پیامبر اکرم(ص):وقتی آلت تناسلی مردی می ایستد عقل اوزایل میگردد.


هورمون تستوسترون که در زمان بلوغ به طور ناگهانی در پسران افزایش می یابد علاوه بر ایجاد علائم ظاهری بلوغ باعث تاثیرات زیادی بر روی مغز مردان می شود.
مهمترین اثر تستوسترون در اقایان افزایش حس در سیستم حسی و افزایش فعالیت سیستمی در مغز به نام سیستم گلوتامینرژیک است.
افزایش تستوسترون و  فعالیت  سیستم گلوتامینرژیک در پسران باعث ایجاد حالت خشونت و تهاجم جنسی در انها می شود.  زمانیکه سیستم گلوتامینرژی فعال می شود  شخص قادر به استدلال عقلایی نیست و می توان گفت شهوت انسان بر عقلش غالب می شود .
 
3_در دین اسلام دختران در سن 9 سالگی به سن تکلیف میرسند و باید شرعیات را رعایت کنند:

صحیحة ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد الله ( الإمام الصادق علیه السلام ) قال: حدّ بلوغ المرأة تسع سنین؛ (وسائل الشیعة 14 : باب 45 من مقدمات النکاح ، ح 10) ابن ابی عمیر از طرق مختلف از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمودند: سن بلوغ دختر، از 9 سالگی است.
مراد از رسیدن دختر به 9 سالگی، تمام شدن 9 سالگی است زیرا بلوغ در لغت به معنای منتهی شدن به نزدیک‌ترین مقصد زمانی یا مکانی یا غیر آن است. (المفردات (الأصفهانی)
تعلیل موجود در روایت، به این معنا نیست که حکم بلوغ در سن 9 سالگی، منوط به حیض شدن است؛ زیرا در صورت چنین برداشتی، روایت بر اکثر مصادیق، قابل صدق نخواهد بود. حیض شدن در 9 سالگی، امری نادر است.در واقع بلوغ با ادای تکلیف متفاوت است.

بین سن بلوغ مردان با زنان 6 سال اختلاف وجود دارد یعنی چیزی معادل 66 ماه
واز سوی دیگر زنان تا رسیدن به زن یائسگی که بین 45 تا 50 می باشد در طول این مدت چیزی معادل 66 ماه با موضوعی بنام عادات ماهانگی مواجه می باشند که عملا در این ایام به دلیل فیزیک بدن از امتیازات لازم برای عبادت به درگاه حضرت حق محروم می باشند. که بلوغ زودرس در شریعت اسلام در واقع جبران کسری عبادات این مدت است تا دختران از این فیض محروم نباشند.
4_تاکید اسلام بر استفاده از حجاب در بانوان:
 فرومون چیست pheromones
فرومون پیام دهنده‌ای است که اعضای یک گروه خاص از گیاهان یا جانوران را تحریک میکنند. فرومون‌ها مواد شیمیایی هستند که قادرند گیرندگان پیام را خارج از بدن تولید کننده پیام تحریک کنند و بر رفتار آنها تاثیر بگذارند. فرومون‌های بسیاری از جمله فرومون‌های هشدار دهنده، فرومون‌های سکس، و فرومون‌های دنبال غذا رفتن وجود دارند.
به عنوان مثال، فرومون موجود در ادرار سگ‌ها، قلمرو آن‌ها را مشخص می‌کند یا می‌تواند برای جذب جنس مخالف مؤثر باشد.
حشرات نیز (به خصوص زنبور )از بدنشان ساطع کرده  و می تواند باعث تغییر در فیزیولوژی و  رفتار دیگر حشرات  شود.این ماده در زنبور عسل یکی از اصولی ترین راهای ارتباطی بین مللکه با دیگر زنبورها است.
فرومون ها علاوه بر اشک زنان در بدن انها وجود دارد و استفاده از چادر می تواند از انتشار فرومونی که از بدن زن خارج و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد به مقدار زیادی جلوگیری کند.علت تاکید استفاده از حجاب در دین اسلام برای زن همین کاهش فرومونیاست که از بدن زن ساطع و مردان را تحت تاثیر قرار میدهد.

5_به فرموده  پيغمبر گرامی اسلام  شب زير درخت خوابيدن مکروه است.

و همچنین زیر درخت جماع کردن مکروه است

به علت فتو سنتز گیاهان روزها اکسیژن جذب و شب ها CO2 دفع می کنند اگر کسی شب زیر درخت بخوابد به دچار گاز گرفتگی با CO2 شده و تا صبح خواب های بد و آشفته می بیند.

و علاوه بر آن شب ها به علت افزایش تون سیستم پاراسمپاتیک قلب اهسته تر می زند و گردش خون اهسته تر است و فشار خون پائین می افتد کسانی برنش های ریه انسان بسته تر شده زیرا بدن چون فعالیت ندارد احتیاج به اکسیژن زیادی ندارد.

کسانی که شام سنگین خورده و بلافاصله به رختخواب می روند خون برای جذب غذا به سمت معده می رود و به این علت خون کمتری با اکسیژن کمتری به مغز می رسد و انسان خواب های وحشتناک می بیند

نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : سه شنبه 12 آذر1392

قلب عضوی از اعضای رئیسه ،مبداء و معدن روح حیوانی و حرارت غریزی است و به واسطه ی شرافت عمل آن که ارصال و رساندن حیات به همه ی اجزای بدن است ، عضوی ارزشمند و ارزنده محسوب می شود. لذا سلامتی و صحت آن باید بسیار مورد توجه قرار گرفته و از عروض بیماری و مرض بر آن پیشگیری شود. همچنین لازم است که در صورت بروز بیماری به زودی اقدام به معالجه و درمان آن نموده و قلب را از آسیب ها و آفات رسیده به آن ایمن ساخت. در معالجات امراض قلبی و استخراج مواد او بهترین راه تقویت قلب است.تنقیه خلط غالب،تقویت قلب ، اصلاح غذا خیلی مهم اند .

فرح ،شادی ، سرور ، غم ، حزن ،اندوه و غضب از عمده اسباب موثره در قلب اند. فرح و سرور موجب تقویت قلب و غم ،ترس، غضب و خجالت موجب تحلیل روح و تحلیل نیروی حیوانی و ضعف قلب می شوند.پرداختن به تفریح و شادی و سرور، دور کردن افکار بد و وسوسه های بد از خود ،خشمگین نشدن و غضب نکردن از جمله موارد، جهت حفظ سلامتی قلب محسوب می شوند.

 نبض:

اگر نبض سریع یا بزرگ است یا پیاپی نشان از حرارت قلب است و نبض نرم نشان از طبیعت مرطوب قلب و نبض سخت نشان از طبیعت خشک قلب است. اگر نبض نیرومند و درست و منظم باشد نشانۀ سلامتی قلب است و اگر بر خلاف این بود نشان از سالم نبودن قلب است.

معیارهای درک حالات قلب»:

 نفس:

نفس بزرگ یا سریع و پیاپی نشان از حرارت قلب است و بر عکس آن از سردمزاجی قلب است.

سینه:

سینۀ پهن و گشاد نشان از حرارت طبیعت قلب است و برعکس آن نشان از سردمزاجی قلب می باشد.

موی سینه:

اگر بر روی پوست سینه, موی زیادی است به خصوص اگر مو فرفری باشد, نشان از حرارت قلب است و برعکس آن نشانۀ سردمزاجی قلب است.

اگر سینه اصلا مو نداشته باشد, نشان از خشکی مزاج قلب است.

لمس پوست:

اگر تمام بدن دچار حرارت غیرعادی باشد نشان از حرارت مزاج قلب است و برعکس آن نشان از سردمزاجی قلب است.

اگر تمام بدن نرم باشد نشان از رطوبی بودن مزاج قلب است و اگر تمام بدن سخت باشد, نشان از خشکی مزاج قلب است.

اخلاق و رفتار بیمار:


اگر کسی در طبیعت خود از حالت عادی خشمگین تر است,نشان از گرم مزاج بودن قلب است و اگر کسی  طبیعتا خشمگین نیست و جرات ندارد, نشان از سردی مزاج قلب است.

نیروی بدنی:

اگرنیرو و قدرت انسان کم و ضعیف باشد, نشان از ناتوانی قلب است و ناتوانی قلب نشان از سردی مزاج است.

اگر بدن نیرومند باشد, نشان از نیرومندی قلب است و نیرومندی قلب نشان از اعتدال مزاج است.

اگر بدن دچار پکری و التهاب باشد, نشان از این است که حرارت قلب غریزی نیست.

خیال و گمان:


اگر فکر و خیال انسان به شادی و خوش بینی متمایل است, نشان از نیرومند بودن قلب است و برعکس آن نشان از حرارت قلب می باشد.

اگر فکر و خیال انسان به بزدلی و اندوه تمایل دارد, نشان از خشک مزاجی قلب است.

انواع مزاج قلب:

قلب گرم مزاج : شخص دارای نبض و نفس عظیم و متواتر۱ بوده، شجاع و چابک و بانشاط می باشد. گرمای زیادی طبع باعث شتابزدگی و تهور گردیده و زود عصبانی می شود. سینه اش پهن است و موی بسیار دارد. اگر همراه سینه پهن دارای سر کوچکی باشد نشانه گرمای زیادی قلب بوده و اگر سینه کوچک و سر بزرگ باشد نشانه سردی قلب است. اگر قلب گرم باشد، مزاج همه اندامهای دیگر را نیز گرم می کند مگر اینکه مزاج جگر(کبد) سرد باشد و سرمای آن با گرمای قلب مقابله و برابری کند.

قلب سرد مزاج : شخص دارای نبض و نفس ضعیف و آهسته و متفاوت (متغیر) بوده، بددل و تنبل و کسل می باشد. سینه اش بی مو بوده و اگر مزاج جگر گرم نباشد و با سرمای قلب مقابله نکند، آنگاه مزاج کل اندامها سرد می گردد (البته منظور بطور نسبی می باشد، یعنی مزاج کل اندامها سردتر از حالت معمولی خواهد بود نه اینکه مثلا مزاج گرم عضله ها به مزاج سرد تبدیل شود!)

قلب خشک مزاج : شخص دارای نبض و نفس سنگین (صلب) بوده و رفتارش کند خواهد بود. دیر و آهسته عصبانی می شود و هنگام عصبانیت، سخت و مشکل آرام می گیرد. لجوج و لجباز بوده و اگر جگر به قدر کافی مرطوب نباشد، مزاج کل اندامها خشک می گردد ( باز هم بطور نسبی).

قلب تر مزاج : شخص دارای نبض و نفس نرم و روان بوده، حالتش در هر کاری خیلی زود تغییر می کند. زود عصبانی شده و زود آرام می گیرد و اگر جگر به قدر کافی خشک نباشد، مزاج کل اندامها مرطوب می گردد.

قلب گرم و خشک : شخص دارای نبض و نفس سنگین و عظیم و سریع و متواتر بوده و سینه اش پر موست. سریع و چابک و لجباز می باشد و زود عصبانی شده و دیر آرام می گیرد.اگر سینه اش پهن باشد آنگاه باعث می شود قدرت و سرعت و تواتر تنفس بسیار بیشتر گردد.

قلب گرم و مرطوب : شخص دارای نبض و نفس عظیم بوده ولی سریع و متواتر نیست یعنی نبض و نفسی عظیم و آرام و ناشمرده خواهد داشت. در کارها سبک و چابک است اما نه به اندازه مزاج گرم و خشک. موی سینه اش نسبتا زیاد است. زود عصبانی شده و زود آرام می گیرد.

قلب سرد و مرطوب : شخص دارای نبض و نفس ضعیف و آرام و غیر متواتر (ناشمرده) بوده موی سینه اش بسیار کم می باشد. بددل، تنبل، کسل و لجباز بوده و می تواند خودش را با شرایط مختلف تطبیق داده و با هر موقعیتی کنار بیاید و بسازد.

قلب سرد و خشک : شخص دارای نبضی سنگین (صلب) و ضعیف بوده، نفسی معتدل و آرام و ناشمرده دارد. سینه اش بی مو یا کم موست.خیلی سرحال و با نشاط نیست و نسبتا کسل و تنبل می باشد. کمتر عصبانی می شود ولی زود کینه به دل می گیرد و دیر فراموش می کند.

نشانه های سوء مزاج گرم قلب :

-به تندی و پیاپی زدن نبض بیش از حد طبیعی

-به تندی و پیاپی نفس کشیدن بیش از حد طبیعی

-شخص از بوییدن و یا خوردن چیزهای گرم دچار آرامش می شود

-ترسو و بزدل بودن

-شخص بسیار مهربان و دل نرم است

نشانه های سوء مزاج تر قلب:

-نبض کندتر ار نبض طبیعی می زند

-بیمار نسبت در اموری که بر روحیه تاثیر می گذارد سریع واکنش نشان می دهد و سریع هم فراموش می کند

-بیمار اکثرا دچار تب های عفونی می شود

نشانه های سوء مزاج خشک قلب:

-نبض بیمار گرایش به خشکی ذارد

-بیمار نسبت به اموری که بر روحیه تاثیر می گذارد سریع واکنش نشان می دهد و واکنش پابرجا می ماند

-بدن بیمار پرحرارت و گدازنده است

  حفظ صحت قلب:

برای حفظ صحت و سلامتی قلب لازم است که از بوییدن اشیای بدبو احتراز شود .نباید روح را با استنشاق بوهای بد مکدر ساخت . مصرف سیگار ، قلیان و مشروبات الکلی فوق العاده برای قلب ضرر دارد . نباید مبخرات ( مواد غذایی که از خوردن آن ها بخار تولید می شود مانند پیاز) تناول شود.استفاده از عطر های خوشبو ، پوشیدن لباس های معطر ، مصرف مفرحات و مقویات قلب ، استعمال ادویه مفید برای قلب که طبیعت گرم دارند در زمستان و ادویه قلبیه سرد در تابستان ،پرهیز از زیاده روی در ورزش های سنگین و سخت ، پرهیز از مقاربت مفرط و بیداری زیاد ، برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی و حفظ سلامت قلب توصیه می شود . ورزش ملایم و معتدل به طوری که نه خیلی سخت و نه خیلی سبک باشد برای قلب مفید است . خوردن غذاهای غلیظ و پرخوری جزء موارد مضر برای قلب محسوب می شوند. خوردن ماءاللحم(آبِ گوشت)،زرده تخم مرغ نیم برشت ،آب انار تازه خوب است. شکم نباید قبض باشد،زیرا بخارات متصاعده از مدفوع محتبس شده موجب آزار قلب میشود.پس لازم است که شکم نرم باشد و از یبوست جلوگیری شود.
 اگر می خواهی که داروهای علاج بیماری قلب را کاملاً یاد بگیری و بشناسی باید به لوحهای داروهای ساده مراجعه کنی و از لوحی که درباره اندامان نفس کش است داروهای علاج قلب را برچینی.
اما در اینجا به حسب نیازمندی در این هنگام که سخن راجع به قلب و بیماریهای قلب است، داروهایی را ذکر می کنیم ونام می بریم که در راس داروها قرار دارند و مادر سایر داروهای علاج قلب به شمار می آیند.
می گوییم: داروهایی که در علاج قلب نزدیک به اعتدال مزاج هستند عبارتند از: یاقوت، بیجاده، فیروزه، طلا، نقره، گل گاو زبان.
داروهایی که مزاج گرم دارند و آنها را داروی گرم می نامیم عبارتند از:
درونه، ماه پروین، مشک، عنبر، زنجبیل بیابانی، ابریشم که خاصیت گرمی دارد، زعفران، بهمنان، که زعفران و بهمنان خیلی زود بهره می رسانند، میخک، که بسیار تاثیر عجیب دارد، عود خام، بادرنجبویه، بزر بادرنجبویه، ریحان کوهی، بزرریحان کوهی، شاه افسرم، بزر شاه افسرم، قاقله، فلنجه، پلنگ مشک، برگ ترنج، گوشت ترش ترنج، درخت هندی(سازج)، زنجبیل شامی، که تاثیر شگفت آور دارد.

 

فرآورده های خوراکی مفید برای قلب:


گوشت های مفید : بره و بزغاله بدون چربی ، ماهی های ریز، پرندگانی که گوشت لطیف دارند مانند جوجه مرغ خانگی ، گنجشک،   دراج،کبک،کبوتر.قلب حیوانات حلال گوشت، قلب سمانی(بلدرچین) گوشت پخته شده در شیر مقوی قلب و بدن است.

میوه های مفید : سیب، به ،گلابی، انار ،لیمو، ترنج(بالنگ) ، آناناس

سبزی جات مفید:نعناع،ریحان ، بادرنجبویه ، بادروج(تره خراسانی،ریحان کوهی)، ریواس، کاسنی بیابانی، کاهو، خرفه، ،گشنیز، کدو.

سایر موارد : نوشیدن گلاب ، عرق بیدمشک ، عرق صندل در امراض قلبی بسیار مفید است .رب انار، رب سیب ترش و شیرین. ،آب سیب ، مربای سیب ، مربای به ، مربای بالنگ ، مربای آناناس ،آب انار، آب گلابی شیرین ، آب ترش بالنگ ، شربت آناناس ، جلاب ، پوست زرد ترنج (خلال در مربا و پلو) آمله و هلیله (می توان به صورت مربا مصرف کرد) ، پسته ، تمرهندی ، سنجد ، لعاب به دانه، لعاب اسفرزه ،دارچین ، هل، کندر تخم خرفه،تخم کدو ، تخم فرنجمشک، تخم گشنیز، تخم ریحان (تخم شربتی)،عرق کاسنی، گشنیز خشک ، گل سرخ خشک( پودر کرده در دوغ مصرف شود)،گلقند مفرح و مقوی قلب اند.

- شربت عرق بهار نارنج با تخم فرنجمشک مفرح و ضد استرس و اضطراب است.

- شربت زعفران مفید برای امراض قلبی و بی حالی و سستی بدن : زعفران 1 قاشق چای خوری سر خالی ، در 2 لیوان آب جوش ریخته تا دم بکشد. سپس با آب،گلاب و کمی عسل یا شکر میل شود. در طول روز چندین بار استفاده شود.

- شربت گلاب : ترکیب گلاب ، آب ، ، عسل یا شکر و تخم شربتی.

جلاب: یک کیلو شکر را با 3کیلو گلاب روی حرارت ملایم قرار داده ،جوشانده و کف آن را بگیرید تا مقدار آن به نصف برسد .سپس یک گرم زعفران ساییده را به آن اضافه کنید.مایه شربت فوق را در ظرفی نگهداری کرده و موقع مصرف با آب رقیق کرده و بنوشید.

- برگ بادرنجبویه را در گلاب جوشانده تا قوت آن را بگیرد سپس آن را صاف کنید.یا عصاره بادرنجبویه را با یک سوم تا دو سوم آن گلاب مخلوط کرده به قوام بیاورید.برای همه اقسام ضعف قلب مفید است. مخصوصا اگر گاوزبان خشک در جوشانده بادرنجبویه یا عصاره گاوزبان را با عصاره بادرنجبویه مخلوط سازند.اگر مزاج بسیار گرم است عصاره گاوزبان بیشتر وعصاره بادرنجبویه کمتر باشد وگرنه هر دو مساوی باشند.

- عصاره گاوزبان ،عصاره کاسنی مساوی هم، عصاره سیب 4 برابر یکی از آنها ، گلاب 2 برابر همه.عصارات را با شکر سرخ یک ششم همه به قوام بیاورید.

- ترکیب آب سیب ،گلاب و شکر .

- فالوده سیب : سیب رنده شده با کمی گلاب ، عرق بیدمشک و کمی عسل .

- رژیم سیب: روزانه 7-8 استکان آب سیب ، یا چند کاسه فالوده سیب ، یا 10-15عدد سیب مصرف شود.

می توان از ابتدای شب تا وقت خواب هر یک ساعت یک لیوان آب سیب به جای شام مصرف کرد.

داروهای قلبی:

 قلب اندامی است  ارزشمند، ارزنده تر از هر اندامی که در رده سر اندامها قرار گرفته اند. پس باید هنگامی که قلب را به وسیله دارو معالجه می کنیم، با اعتماد بر خویش به تداوی و معالجه بپردازیم، حال این معالجه پاکسازی قلب از خلط باشد، یا مرام از معالجه تبدیل مزاج قلب به سوی حالت طبیعی باشد. اگر برای پاکسازی خلط از قلب به رگ زنی اقدام نکردیم و داروی پاکساز به جای رگ زدن به کار بردیم، نباید چندین وسیله را با هم در یک آن واحد به کار اندازیم و دلیل آن باشد که همه پاکسازند.
گاهی دانشمندان قدیم، برای رسانیدن دوای گرم سازگار با قلب کاری می کردند. چنانکه: ار دردی گوهر اکثر داروهای سردی بخش( از گوهر سنگین اکثر داروهای سردی بخش. نسخه) که کمتر نفوذ می کنند و طبیعتاً گرایش به ماندن و ماندگار شدن دارند و از نفوذ کردن در می مانند، داروی برطرف کردن مزاج سرد قلب را می ساختند و برای این که بتواند نفوذ کند و ثابت نماند، داروی گرم نفوذ کننده  را با داروی ساخته از دردی گوهر داروهای سرد می آمیختند تا داروی سرد را نفوذ دهد و آن را تا سر منزل مقصود بدرقه کند و طبیعت این داروهای درهم آمیخته رابه قلب تحویل دهد.
مثلاً زعفران را با سایر آمیزه های قرص کافور مخلوط می کردند که زعفران کافور و آمیزه هایش را به سوی قلب روانه کند و نفوذ دهد که پس از رسیدن دارو به قلب نیروی طبیعی دست به کار شود و داروی گرم را از قلب منحرف سازد و آن را به روان تسلیم کند و سردی بخشها را برای پایین آوردن درجه حرارت مزاج گرم ناسازگار قلب و تعدیل سوء مزاج گرم قلب به کار وا دارد.
این اسلوب معالجه در پیشینیان در واقع مفید تر از آن است که تنها داروهای سردی بخش را برای تعدیل مزاج گرم ناسازگار قلب استعمال نمایند، چنین داروهای سرد خالص، بدون کمک گرفتن از داروهای گرم نفوذ دهنده، در اول راه گیر می کنند و راه لازم را نمی پیمایند و بدون راننده به راه روی ادامه نمی دهند.

- شربت سیب : مقدار دلخواه آب سیب را روی شعله بگذارید تا نصف آن بخار شود.آنگاه صاف کرده بگذارید یک شب بماند. دوباره روی شعله ملایم گذاشته تا غلیظ شود . باز صاف کرده ، در ظرف شیشه ای بریزید . اگر تابستان باشد ، چند روزی آن را در آفتاب گذاشته تا ماده آبی آن بخار شود.شربت را در ظرف شیشه ای نگهدارید و از آن استفاده کنید. اگر خواستید شربت شیرین باشد به ازای هر 3 کیلو از افشره سیب 450گرم شکر در آن ریخته و به قوام بیاورید.

- حلوای سیب یا به(مقوی قلب،معده،کبد،مولد خون صالح و معتدل الکیفیت):سیب(یا به) ، به مقدار لازم پوست گرفته ، حصه ها را جدا کنید سپس سیب ها (یا به )را تکه تکه کرده و با آب بپزید تا له شده و آب آن بسوزد.کمی گلاب ،عسل کف گرفته یا شکر به قوام آورده به آن اضافه کرده ،دوباره بگذارید بپزد تا سفت و منعقد شود.در ظرفی پهن کرده و خلال پسته روی آن بپاشید.

*در همه مواردی که از سیب استفاده می شود حتما سیب مصرفی کاملا رسیده و شیرین باشد.

شربت آناناس مقوی و مفرح قلب
:آب آناناس ،گلاب و بیدمشک هر کدام یک هشتم آب آناناس ، قند سفید نصف آب آناناس.همه را با هم روی شعله ملایم به قوام بیاورید.

- سوپ مخصوص برای بیماران قلبی : یک استکان جو ،یک استکان برنج، یک بشقاب جعفری خرد شده،کمی گشنیز همه را با آب پخته تا له شود.سپس کدوی سبز تکه شده ، زعفران ، نمک، روغن زیتون اضافه شود.

* بهتر است به غذاهایی که برای بیماران قلبی تهیه می شود زعفران اضافه شود تا قوت غذا را به سمت قلب ببرد همچنین توسط ادویه جات خوشبو مانند دارچین ، هل و ... معطر شود زیرا قلب معدن تولد غذای روح است. .

- هویج ، شلغم ، چغندر را تراشیده ، مقداری پودر نبات روی آن ها پاشیده و بگذارید از شب تا صبح بماند .آبی که در ظرف جمع می شود،برای تقویت قلب و تپش قلب ناشی از آن بسیار مفید است. می توان آن ها را پخته و همچنین از جرم آنها استفاده کرد.

- هویج را پخته پوست و مغز سفت وسط آن را برداشته در ظرف چینی ریخته از شب تا صبح در هوای آزاد بگذارید. صبح با

گلاب کمی عرق بیدمشک مخلوط کرده،پودر قند روی آن پاشیده بخورید.روز اول یک عدد،روز دوم دو عدد،روز سوم سه عدد. برایتپش قلب و تقویت قلب مفید است.

- برای رفع گرفتگی و انسداد عروق قلب و موثر در درمان فشار خون:30 حبه سیر پوست گرفته را با5عدد لیمو ترش تازه با پوست که چند برش روی پوست آن زده شده در مخلوط کن ریخته تا خمیر شود. خمیر به دست آمده را با یک لیتر آب روی شعله بسیار کم به جوش رسانده شعله را خاموش کنید تا سرد شود . سپس آن را صاف نموده و در یخچال نگهداری کنید .صبح ناشتا 50cc یا یک استکان تا چهل روز مصرف شود.تکرار دوره هر شش ماه تا یک سال. بسد برای خونی که در قلب منجمد شده مفید است.

- ماءاللحم (آبِ گوشت) : گوشت بره یک ساله که چربی و پیه آن را جدا کرده باشند تکه تکه کرده در آب پخته تا آب غلیظ شود. در مزاج های گرم با سیب و به و در مزاج های سرد با پوست نارنج پخته شود.

بیماران قلبی باید از مصرف مواد غذایی سرخ شده مخصوصأ با روغن های جامد و مایع معمول در بازار ،گوشت قرمز (گاو ،گوساله ،گوسفند ، شتر) ، غذاهای چرب ، چای پررنگ و غلیظ ، نسکافه ، قهوه پرهیز نمایند . به جای چای می توان از دمکرده گل گاوزبان، بادرنجبویه ، سنبل الطیب با مغز لیمو عمانی استفاده کرد.

بوییدن گل سرخ،شکوفه سنجد،شکوفه سیب،شکوفه بید و بیدمشک،ریحان،سیب، به،مورد،عنبر،مشک،گلاب، تخم گشنیز،گل نیلوفر و صندل البته مناسب با مزاج مفرح ،مقوی قلب و برای امراض قلبی مفید است. زیرا منفعت بوییدنی ها به سرعت به قلب می رسد.

آویزان کردن مروارید ،یاقوت ، حدید روی قلب موجب تفریح قلب می شود.

نگاه کردن به مروارید و گل ختمی مفید است.دیدن گل ختمی که چیده نشده باشد ، مفرح قلب و منشط نفس است.

ممکن است غذاها و نوشیدنی های بسیار سرد مضر حرارت غریزی باشند،لذا مقداری کبابه ، میخک ، هل را نرم ساییده ،به غذاها و نوشیدنی ها اضافه شود.

سوء مزاجات قلب: در سوء مزاجات اربعه ساده ، تبدیل و تعدیل مزاج کافی است .و در مادی اول تنقیه و بعد از آن تبدیل و تعدیل مزاج.سوء مزاج غیر مستحکم سریع الزوال (زودتر درمان میشود)و مستحکم عسرالزوال (دیر تر درمان می شود)است.

امراض قلب از سوء مزاج گرم قلب: بوعلی سینا می گوید درمان سوء مزاج حار قلب با خوردن رب میوه ها مخصوصا رب سیب و به که دوای نیکویی است می شود.

استفاده از شربت سیب بسیار مفید است، شربت ریواس،شربت صندل، شربت انار، شربت به ،شربت نارنج ، شربت لیمو ، شربت بالنگ معمول با گلاب و شکر، رب سیب ، رب به ، آب هندوانه ، ماءالشعیر، سکنجبین با گلاب،شیره تخم خرفه،مغز تخم هندوانه،مغز تخم کدوی شیرین،. لعاب اسفرزه با جلاب،آب ماست (ماءالرائب)، اگر تب نباشد شیرگاو یا بز ، دوغ گاوی بدون چربی . باید رعایت حال معده را کرد و اگر معده ضعیف است آن را با آشامیدن عرق بیدمشک،گلاب تنها یا با شربت صندل تقویت نمود. خوردن مربای آمله و هلیله یا مربای سیب و به هم به تقویت معده کمک می کند.در صورت یبوست و قبض شکم مصرف تمرهندی و آلو بخارای خیسانده در آب ،برگه زردآلو یا شربت آلو یا شربت تمرهندی توصیه می شود.

هر صبح شربت سیب با عرق گاوزبان هر کدام25-30گرم.یا شربت بالنگ یا نارنج با گلاب و عرق گاوزبان و عرق بید و بیدمشک هر کدام 25-30 گرم.

گشنیز خشک 3گرم ، گل سرخ 1-2 گرم ، طباشیر سفید 5/0گرم ، کوبیده ،نرم کرده در 25-30 گرم شربت سیب مخلوط کرده و بلیسند. یا گل سرخ و طباشیر را با شربت سیب مخلوط کرده بلیسند و بالایش شیره گشنیز خشک بیاشامند.

ماءالشعیر:مقداری جو را با20-15برابر آب بخیسانید و روی حرارت قرار دهید،به محض شکفته شدن جوها،آن را از حرارت برداشته سرد کرده و صاف کنید . ماءالشعیر را نیم گرم بنوشید.

- شربت لیمو : مقداری شکر را در ظرفی ریخته و آنقدر آبلیموی تازه بر آن بفشارید که رویش را بگیرد ،سپس یک شبانه روز مخلوط را در ظرفی دربسته در دمای معمولی نگهداری کنید سپس صاف کرده با قدری دیگر آب لیمو به قوام بیاورید.مایه شربت فوق را در هنگام مصرف با آب رقیق کرده و بنوشید.

شربت نارنج یا بالنگ : آب بالنگ یا نارنج را به مقدار 400گرم با دو سوم آن شکر ، روی حرارت ملایم به قوام بیاورید.

شربت انار : آب انار را با نبات به قوام بیاورند. مقوی قلب و کبد و مسکن تشنگی است.

غذاهای مناسب:آش جو، فرنی با شیر بز،ماست محلی گاوی با سیاه دانه و پودر زنیان،شیربرنج، برنج با مرغ که با آب غوره یا لیمو یا زرشک یا رب سیب و به، طعم دار شده باشد(زرشک پلو مرغ) ،کشک جو، نان ترید کرده در گلاب و شربت سیب که غذای خوبی است، سوپ جوجه با آب انار یا آب غوره یا آب نارنج یا آب زرشک همراه با برنج ،کدو،سیب ،گشنیز خشک یا تازه،اسفناج ، خرفه،

شیره بادام شیرین، ماش پوست کنده و کمی شکر .خورشت اسفناج با مرغ و نان.اگر تب باشد کشک جو بخورند.

- گاها آب ماست و ماست ترش مصرف شود.خوردن زرشک و نوشیدن آب خیسانده آن مفید است.

- شب قبل از خواب آب انار با مقداری لعاب اسفرزه و تخم خرفه و گشنیز خشک میل شود.

- مالیدن صندل ،کافور و گلاب روی سینه.روغن مالی سینه با روغن گل،روغن بادام .نشستن در وان که از آب نیم گرم پر شده باشد بعد از آن مالیدن بدن با روغن بادام و روغن گاوی.گذاشتن پارچه کتان که با گلاب تر شده باشد روی سینه.پاشیدن گلاب روی لباس،بوییدن اشیای خوشبوی سرد مثل شکوفه بید و بید مشک،گل نیلوفر،گل سرخ ،صندل مفیدند.

هوای خانه باید خنک باشد.توقف زیاد در حمام، هوای گرم ، تشنه ماندن در هوای گرم مضر است.

*ماءالرائب : ابن تلمیذ گوید رائب ماست یعنی جغرات است . و صاحب ذخیره می نویسد که دوغ را چون یک شبانگاه در جای سرد هند و آب صاف زرد که مصفی شده باشد و بالای آن بایستد ، این آب رائب است. و بالجله این باشد یا آن ، در تطفیه اثر تمام دارد.

امراض قلب از سوء مزاج سرد قلب:ازخوردن غذاهایی که طبیعت سرد دارند و آب سرد در حد امکان خودداری شود.به جای آب می توان از آب عسل همراه با عرق گاوزبان و گلاب و عرق بادرنجبویه استفاده کرد.

غذاهای مفید : گوشت پرندگان مانند کبک ، مرغ خانگی،کبوتر، گنجشک، دراج که با ادویه جات گرم مانند دارچین،زعفران ، زیره ، میخک و هل پخته شوند. نخودآب ، خوراک هویج و شلغم ،سوپ جوجه که با نان تنوری میل شود.زرده تخم مرغ نیم برشت با پودر دارچین.زیرباج زعفرانی با ادویه جات گرم.

نخودآب:مقداری نخود را 24ساعت در آب خیسانده ،همراه با گوشت یکی از پرندگان نام برده و پیاز بپزید.تخم کافشه و ادویه جات گرم مانند دارچین ، زیره به آن اضافه شود. همرا ه با کمی روغن زیتون یا بادام شیرین میل شود.

زیره باج : نیم کیلو گوشت مرغ را تکه تکه کرده با پیاز ، دارچین ،نخود پوست گرفته ، روغن کنجد وآب بجوشانید تا بپزد.200گرم سرکه،100گرم جلاب یا شکر ،مغز بادام که درگلاب شیره گرفته باشند،گشنیز خشک،زیره و زعفران به آن اضافه کنید تا جا بیفتد.

شربت گاوزبان (با شربت گاوزبان قلب را تقویت کنند.)شربت بادرنجبویه ، شربت سیب با مشک ، شربت زعفران ، دمنوش گل گاوزبان و بادرنجبویه مفیداند.

هر صبح، خوردن جلابی از بادرنجبویه، گاوزبان هر کدام 10 گرم با25- 30 گرم گلقند . گلقند مفرح است ، قلب را نیرو می بخشد و برای تپش قلب گرم مفید است.

- شربت گاوزبان:گاوزبان و بادرنجبویه به اندازه مساوی در40برابر آنها آب جوشانده تا نصف شود.صاف کرده عرق بیدمشک و گلاب

به آن اضافه کرده با قند به قوام آورده زعفران را با گلاب حل کرده به آن بیفزایید5-25گرم از آن را با گلاب یا آب سرد میل کنید. 

شربت بادرنجبویه:آب بادرنجبویه را با قند برابر هم به قوام بیاورید.اگر بادرنجبویه تازه نباشد، بادرنجبویه خشک پنجاه مثقال در آب

جوشانده صاف کرده با یک من قند به قوام بیاورید.

آب عسل (ماءالعسل) که برای سوء مزاج سرد قلب بسیار مفید است: عسل2جزء،گلاب 1جزء،عرق گاوزبان1جزء ، همه را با هم روی شعله ملایم بجوشانید تا یک سوم آن تبخیر شده و دو سوم بماند. اگر سردی بدن زیاد است کمی میخک، دارچین ،زعفران ،سنبل الطیب در پارچه ای بسته هنگام جوشیدن در ماءالعسل بگذارید.

بوییدن اشیای خوشبوی گرم مثل مشک ، عود،عنبر،شب بو، یاسمین،زنبق ، مالیدن روغن ناردین ،روغن قسط ، روغن گل یا روغن بابونه روی سینه مفید است.

امراض قلب از سوء مزاج ترقلب:دراین نوع سوء مزاج کم کردن غذا و تلطیف غذا جزء تدابیر اولیه محسوب می شود. قرارگرفتن در محیط گرم، ورزش سبک و معتدل به تواتر و پی درپی،آبتنی در آب های گرم معدنی ،حمام گرم و خشک که قبل از غذا خوردن انجام شود( اگر همراه با رطوبت،حرارت هم باشد زیاد حمام نکنند)مالیدن سینه با روغن ناردین.استفاده از ادویه های خشک کننده قلبیه مانند میخک ، زعفران و بادرنجبویه مفید خواهد بود.بادرنجبویه تازه را در سبزی خوردن و خشک آن را به صورت دمنوش و یا عرق آن را در شربت ها می توان مصرف کرد . نخودآب با گوشت پرندگان که با ادویه جات گرم و خشک و مغز تخم کافشه تهیه

شده باشد.سوپ جوجه با نان.کباب و بریانی گوشت پرندگان .شربت سیب، شربت انار نعناعی ،سکنجبین عسلی و ماءالعسل به جای آب مفیداند. هر صبح جلابی از بادرنجبویه،رازیانه هر کدام7-10گرم،با25-30گرم گلقند. .اگر مادی بلغمی باشد، تنقیه بدن با حب صبر و حب ایارج.

سکنجبین عسلی:سرکه و عسل را به اندازه مساوی با هم مخلوط کرده،روی شعله ملایم بگذارید تا چند جوشی خورده(به اندازه 15 ثانیه بجوشد)و همگن شود.

امراض قلب از سوء مزاج خشک قلب:
غذای تر و رطوبت بخش بخورند، بعد از غذا به حمام بروند،استحمام با آب نیم گرم باشد، در وان آب گرم بنشیند، از تحرک زیاد و خستگی و کارهای سخت ،بی خوابی ،غضب و هر چیزی که مولد خشکی است بپرهیزند و استراحت کنند. سینه و بین کتف ها را با موم مصفی ، روغن بنفشه یا روغن کدو بمالند.نوشیدن آب سرد مفید است اگر سردی همراه با خشکی باشد از آب سرد اجتناب کنند . لعاب اسفرزه ، لعاب به دانه ، ماءالشعیر با روغن بادام و شکر، ماءالجبن(در نوع مادی برای تنقیه سودا ماءالجبن مصرف شود)شربت گاوزبان یا دمنوش گاوزبان بنوشند.اگر تب نباشد نوشیدن شیر تازه ( شیر بز بهتراست) بهترین چیزهاست . افشره آناناس خوب و از مجربات است .

لعاب اسفرزه و لعاب به دانه و عرق گاوزبان را با قند شیرین کرده با تخم ریحان بنوشند.می توان به این ترکیب عرق بیدمشک ،عرق بید و گلاب افزود.

هر صبح جلابی از نیلوفر ،بادرنجبویه هر کدام 7-10گرم با 25-30گرم شکر سفید.

غذاهای مناسب:آش جو ،خورشت خرفه با نان،اسفناج،کدو،گوشت بزغاله یا بره که در پیاز و سبزی جات خشک با ادویه جات مفید قلب پخته شود . سوپ ماش پوست کنده با شیره بادام و اسفناج و کدو . حریره با آردگندم،روغن بادام ، شیر و شکر.

 
تپش قلب:

توصیه های مربوط به تپش قلب به طور کلی : کم خوردن غذا ، خوردن مواد غذایی لطیف و زود هضم ، خوردن آش ها و غذاهای                                 

بدون گوشت ،اگر عادت به خوردن گوشت دارند ،گوشت پرندگان لطیف مثل جوجه مرغ خانگی و کبک و تیهو مصرف شود.چیزهایی بخورد که قلب را تقویت می کند . پرهیز از نفخ آورها ، پرهیز از مصرف مشروبات الکلی . آویزان کردن سنگ یشم به گردن به طوری که روی دهانه معده قرار بگیرد بالخاصیه سودمند است.بوییدن گلاب،همراه داشتن اشیای خوشبو و بوییدن و یا دودکردن آنها مطابق با مزاج( در مزاج گرم چیزهای سرد مثل گل سرخ، کافور ، صندل ودر مزاج سرد چیزهای گرم مثل مشک و عنبر)زیرا منفعت بوییدنی ها به سرعت به قلب می رسد . کشمش سبز،گلاب،تخم ریحان ،بالنگو، بادرنجبویه، شاهتره، فرنجمشک، بادروج (تره خراسانی) مفید اند. افشره انار ملس با نبات و عرق بیدمشک.گلقند، گلاب با شکر، شربت سیب ،شربت مویز(شربت رضوی را می توان جایگزین کرد) شربت آناناس ، مربای آناناس ، مربای بهار نارنج مقوی قلب ، مفرح و دافع تپش قلب است. زرده تخم مرغ عسلی که روی آن پودر قند بپاشند. از غذاهای تند و ادویه جات تند پرهیز شود.

امور نفسانیه مانند ترس، هیجان، خشم، استرس و اظطراب موجب تپش قلب می شود. باید از آنها دوری کرد.کارها و فعالیت های استرس زا و قرار گرفتن در محیط های پر استرس برای افرادی که مستعد ابتلا به این بیماری هستند مناسب نیست.

بوعلی سینا: برای تپش قلب خوردن یک مثقال ( تقریبا 5 گرم) گاوزبان هنگام خواب چند شب متواتر بسیار خوب است . می توان برای این منظور از شربت گاوزبان استفاده کرد.

خوردن جدوار با جلاب ، مومیایی به اندازه یک ارزن با جلاب مفرح مقوی قلب و از بین برنده تپش قلب است . پوست سنگدان مرغ، جگر مرغابی، آب آهن تاب خنک ، گلاب خنک ، شربت گاوزبان 8مثقال با گلاب مخلوط کرده ،هل دانه برآورده سی عدد با گلاب ساییده ، دافع تپش قلب اند.

-چغندر را بخار پزکرده،پوست آن را برداشته گرم گرم ورق کرده،پودر نبات سفید روی آن ریخته بگذارند بماند.آبی بسیار شیرین پس می دهد در طول روز چندین بار بنوشند . و چندین روز مداومت کنند.

- هلیله کابلی ،نبات هر کدام 5گرم در آب حل کرده بنوشند.

- آمله ، گشنیز هرکدام 4گرم در آب خیسانده در هوای آزاد بگذارند ،صبح مالیده ،صاف نموده با نبات شیرین کرده بخورند.

- 2مثقال تخم گشنیز، مثقال تخم خرفه را شیره کشیده بنوشند.در تپش قلب و رفع هیجان زیاد مفید است.مدر و خارج کننده اورات ها است.

- زیره سفید را کوبیده شب در آب خیسانده ، صبح زیره کشیده ( در پارچه ای ریخته و خوب فشار داده تا عصاره آن خارج شود) با کمی نبات شیرین کرده بنوشند.

- دال نخود را شب در آب خیسانده،صبح آب آن را صاف کرده با شکر مخلوط کرده بنوشند.

 اگر بیمار ضعیف است ،گوشت بره یا بزغاله که چربی و پیه آن را گرفته باشند در آب پخته ، کوبیده و فشار داده ،آبش را بخورند.

یا گوشت ران بزغاله را بپزند وقتی نیم پخت شد ،کوبیده ، فشار داده آبش را با دارچین و قند مخلوط کرده و مثل حریره روی شعله ملایم بپزند.

- ریوند خطایی را در آب ساییده در میان دو شانه به طول یک وجب مایل به سمت چپ (موضع قلب) بمالند.برای همه اقسام تپش قلب و توحش خوب است.

اگر تپش قلب با تهوع باشد موارد ذیل توصیه می شود:

محکم بستن هر دو ساق پا ، کافور را با سرکه مخلوط کرده بو کنند . صندل سفید یا سرخ را با کمی کافور در آب خیسانده پارچه را در آن تر کرده روی سینه بگذارند . اگر خلط صفرایی در معده است و سبب تپش قلب شده ، رب میوه های خوشبو مانند سیب و به بعد از غذا و خوردن گلابی خوب است.

اگر تپش قلب ناشی از ضعف قلب باشد : با مفرحات قلب را تقویت کنند. غذاهای جیده فربه کننده مانند گوشت بره و بزغاله ، مرغ، تیهو و نان،زرده تخم مرغ عسلی،ماءاللحم،چغندر،هویج،سیب پخته و خام. قلیه گوشت بزغاله با شلغم و چغندر با نان .سوپ جوجه، پلو با ماست گاوی.بادام،پسته، فندق.ماساژ بدن با روغن های نیم گرم.حمام با آب نیم گرم.آسایش و آرامش ، خواب راحت و در حد اعتدال مناسب است.از چیزهایی که مضعف قلب است مانند گرسنگی شدید،بیداری زیاد،پرخوری و روی هم خواری و ...پرهیز شود.

تپش قلب گرم:رب ترشی ترنج خاصیت عجیب در امراض قلب حادث از حرارت داردو همچنین شربت سیب با گلاب،شربت عناب شربت گلابی با کمی میخک یا کبابه یا هل ، شربت به ، شربت لیمو ، شربت ترنج(بالنگ) شربت نارنج ،اگر تب نباشد دوغ با گشنیز خشک،میوه های خوشبوی مایل به شیرینی مثل سیب،گلابی،انار،به،خربزه،هندوانه،انگور،خیار.افشره تمرهندی با شکر، لعاب اسفرزه با شکر،مربای تمر هندی،مربای آناناس،کمپوت آناناس،مربای انبه،شربت انار شیرین با تخم فرنجمشک، آب انارین(انارترش و شیرین هردو با هم) آب هندوانه با گلاب و نبات برای صفراوی ها ، خیسانده آلوبخارا در آب یا گلاب،عرق گاوزبان،تخم کدو ، عناب،زرشک، تمر هندی، کدو حلوایی ،تخم شربتی ، عرق بیدمشک ،عرق کاسنی ، سکنجبین ساده ، ماءالجبن ،ماء الرائب (آب ماست یا آب دوغ ته نشین شده)اگر التهاب و حرارت زیاد باشد آب سرد با گلاب بنوشند . در صورت لینت مزاج ماءالشعیر با آب انار ملس ، رب سیب ترش و در صورت یبوست رب آلو ، آب تمرهندی . بهتر است همه نوشیدنی ها را با عرق گاوزبان و گلاب بنوشند. آب ترشی ترنج و آب لیمو را با گلاب و شکر سرخ مخلوط کرده و برای جلوگیری از ضعف و کم شدن حرارت غریزی کمی هل ،کبابه یا میخک اضافه کنند.

غذاهای مفید : غذای این بیماران باید کم ولی با کیفیت باشد(قلیل المقدار و کثیر الغذا) به عبارتی مختصر و مفید باشد بهتر بدون گوشت باشد. مثل نان با شربت سیب ،نان با افشره لیمو و انبه و عسل یا شکر،نان در گلاب ترید کرده ، شیربرنج ،فرنی،نان با ماست شیرین یا پلو با ماست محلی گاوی.ماست را در کیسه پارچه ای ریخته و آویزان کرده تا آب آن برود و حتما به آن کمی سیاه دانه ، پودر نعناع خشک،یا پودر زنیان افزوده شود.خوراک تهیه شده از شلغم ، چغندر ،کدو، والک و خرفه و بال مرغ یا کبک که با عصاره غوره یا آب لیمو یا آب نارنج مزه دار شود با نان،سوپ جوجه یا کبک با آب غوره یا سیب ترش، سرکه و عرق بیدمشک.رمانیه ، قلیه زرشک ،زرشکیه ،زیره باج . غذاها با آب انار،آب غوره یا آب نارنج مزه دار شوند.

رمانیه ( آش انار) : برنج را در آب نیم پز کرده ،آب انار ترش با کمی قند یا آب انار شیرین و کمی آب به شیرین داخل کرده با کمی روغن بادام شیرین یا شیره مغز بادام شیرین چند جوشی زده تا چاشنی جذب برنج شود . در هنگام پختن ، نعناع تازه ،هل،دارچین افزوده شود.اگر بدن احتیاج به تقویت دارد،گوشت جوجه مرغ یا بزغاله یا بره را پخته اضافه نمایند.

قلیه زرشک :گوشت بزغاله یا جوجه مرغ یا کبک را تکه کرده با آب و نمک و پیاز بپزند و کف آن را بگیرند . سپس گوشت را از آب بیرون آورده با کمی روغن گاو و پیاز و کمی ادویه جات مثل دارچین،نعناع خشک،گشنیز خشک ،هل،زیره سرخ کنند و آب گوشت را به آن اضافه کنند و بپزند. وقتی گوشت پخت آب زرشک و قند یا شکر اضافه کنند و بگذارند که کمی آب آن تبخیر شود و خوب جا بیفتد. با نان یا چلو میل شود.

زیره باج : نیم کیلو گوشت مرغ را تکه کرده با دارچین و نخود پوست گرفته در روغن کنجد و آب بجوشانند تا بپزد.200گرم سرکه، 100گرم جلاب و یا شکر سفید و مغز بادام کوبیده و در گلاب شیره گرفته و گشنیز خشک و زیره و زعفران به آن اضافه شود.

-گشنیز خشک 6گرم در عرق بیدمشک و گلاب شب بخیسانند و صبح مالیده صاف کرده،شربت انار و 4گرم تخم بالنگو اضافه کرده بخورند.

- اول شب سیب را پوست گرفته،تکه تکه کرده در کاسه چینی در عرق بیدمشک خیسانده، در هوای آزاد بگذارند . نصف شب سیب را بخورند و پشتش عرق بیدمشک را بنوشند و به پهلوی چپ بخوابند . سه شب تکرار شود.

- تخم ریحان را شب در آب خیسانده در هوای آزاد گذاشته، صبح شکر به آن اضافه کرده بخورند.برای تپش قلب که از گرمی باشد بسیار خوب است.

- شربت اسفرزه:اسفرزه 25- 30 گرم در نیم لیتر آب خیسانده، لعاب آن را گرفته با 200 گرم قند به قوام آورند.از بین برنده تپش قلب صفراوی ،سرفه گرم و خشک و خشونت سینه است.

- نشستن در هوای خنک و کنار آب از بهترین تدابیر است ، سکونت در مکان های خنک ، گردش و تفریح در باغ و سبزه زار ، نگاه کردن به چیز های زیبا و روشن ، پاشیدن گلاب روی لباس مخصوصا موضع قلب و مدام بوییدن صندل خوب است .

تپش قلب سرد: افشره و شربت آناناس،آب سیب شیرین،شیربز،مربای سیب،شربت سیب،مربای به ، اسطوخدوس، عرق بهار نارنج، مربای بهار. جوشانده بادرنجبویه ، گاوزبان با گلقند. طبیخ گاوزبان ، رازیانه و مویز منقی مجرب است.بخور اظفار الطیب مفید است.

 
7عدد میخک را در گلاب و عرق گاوزبان به اندازه مساوی بجوشانند تا نصف شود ، صاف کرده با شربت انار شیرین یا شربت سیب شیرین کرده بنوشند.

از آب سرد و غذاهای سرد پرهیز شود . ورزش معتدل و ملایم مناسب است.گوشت مرغ و گنجشک و کبوتر که با ادویه جات قلبیه خوشبو پخته شود.بوییدن گل نرگس،یاسمین،ریحان،میخک،برگ نارنج و شکوفه آن ،عود ،عنبر،مشک ،عطرهای گرم.

سنبل الطیب ، زعفران ،گل سرخ را در عرق بادرنجبویه ساییده بر سینه ضماد شود.

خوردن شلغم و هویج : به این طریق که پوست آنها را برداشته ، جوش خفیفی داده شب در ظرف گلی بگذارند تا بماند ، صبح کمی پودر نبات و عرق بیدمشک بر روی آن ریخته تا یک هفته بخورند.یا چوب وسط هویج را در آورده،هویج را رنده کرده کمی قند روی آن ریخته جوش خفیفی داده عرق بیدمشک اضافه کنند از شب تا صبح بماند ، صبح هویج و آبی که روی آن جمع شده را بخورند . خوردن خام آن با نبات نیز مفید است.

در تپش قلب بلغمی : نخودآب با گوشت مرغ ،کباب مرغ . مربای زنجبیل با آب سیب در تپش قلب بلغمی مفید است.

در تپش قلب سوداوی :ماء الجبن،عرق بید با شکر موافق است.مربای آمله ،مربای هلیله. شیر با افتیمون.لعاب اسفرزه ، لعاب به دانه. غذاهای سریع الانهضام لطیف، گوشت دراج، پرندگان کوچک . نخود آب و گوشت گنجشک بریانی .آب ِگوشت گنجشک،آب گوشت جوجه کبوتر،خروس با دارچین ،میخک،زعفران.اسفیدباجات، قلیه ها،برنج های زعفرانی ،مرصع پلو ( برنج، خلال پسته،خلال پوست نارنج ، خلال بادام ، زعفران ، کمی شکر ) ، شله زرد. زیره باج با مغز بادام و شکر.

در سودای بلغمی: گاوزبان، بادرنجبویه، گل سرخ، ریشه شیرین بیان را جوشانده بانبات بخورند.

در تپش قلب ریحی و بخاری: ماءالشعیر با شکر چند روز. شیر افتیمون و شکر.

در تپش قلب مشارکتی از شراکت معده: گلقند و سکنجبین .

در صورت اجتماع خلط لزج در معده،هرصبح ریشه شیرین بیان را نیمکوب کرده جوشانده،صاف نموده با شکر شیرین کرده بنوشند. اگر از صفرای لذاع باشد،تقویت معده با رب سیب ، رب به خصوصا بعد از غذا.در صورت صفرای با رطوبت معده مربای هلیله بخورند.

امتلای غلاف قلب: گاهی غلاف قلب از رطوباتی که از سر می ریزد ممتلی می گردد و عروق آن از خون غلیظ که از غذای قلب و ریه فاضل ماندپر می شود و بسا است که فضولات غلیظه که قلب و ریه به آن اغتذا ننماید فاضل می گردد و در غلاف قلب در آید.

اگر امتلا از خون باشد: اصلاح غذا نمایند .گوشت بزغاله ،بره شیر خواره، ماهی رضراضی با سرکه بریان کرده، زیرباج با کمی زعفران و ترشی ها، مطبوخ انجیر و آب انارین با گوشت آن . انبرباریسیه مناسب است. شربت عناب و تخم خرفه مفید است.

انبرباریسیه (آش زرشک)
: برنج را در آب بپزند و آب زرشک بی دانه یا آبی که زرشک در آن خیسانده باشند و کمی شکر یا نبات با

شیره بادام شیرین یا روغن بادام شیرین به آن اضافه کرده بعد از کمی پخته شدن اسفناج تازه ، خرفه ، کدو افزوده شود. اگر ماش پوست کنده را با برنج بگذارند بپزد نیز خوب است.

اگر امتلا از رطوبت بلغمی باشد: مویز و انجیر بخورند، کندر و مصطکی بجوند و آب دهان را بریزند.از همه میوه های تر پرهیز شود.

احتواء الرطوبة علی القلب(اجتماع و بند شدن رطوبت در غشای محیط بر قلب):ترک مرطبات،کم خوردن آب و میوه،به جای آب ماء العسل که با عرق بادرنجبویه درست شده باشد بنوشند .غذا ها با ادویه جات گرم تهیه شود.کباب گوشت پرندگان، غذا نخودآب،   مرغ با نان . ورزش ، ماساژ دست و پا . مالیدن گل سرخ ، سنبل الطیب ، زعفران با آب بادرنجبویه روی سینه برای تحلیل و خشک کردن رطوبات.

ضغط القلب ( احساس فشرده شدن قلب همراه غش خفیف) : استفراغ سودا ، تقویت قلب با مفرحات ، تعدیل مزاج و تقویت کبد، ماءالجبن با سکنجبین افتیمونی.

قذف القلب ( احساس بیرون آمدن قلب از سینه که در زمان حدوث سوء مزاج حار در قلب عارض می شود ) : تقویت قلب با مفرحات ، اصلاح غذا ، مداومت کردن در خوردن گلاب ، عرق بیدمشک، شربت صندل و تخم فرنجمشک .تخم فرنجمشک برای اکثر بیماران قلبی مفید است.

شربت صندل: 20 مثقال صندل سفید را ریز یا جوکوب کرده دو شبانه روز در نیم کیلو گلاب بخیسانند سپس صاف کرده گلاب را کنار بگذارند . صندل را در آب بجوشانند تا قوت صندل در آب برود و آب به اندازه مناسب بماند . سپس آب را صاف کرده با گلاب مخلوط کرده و با قند به قوام بیاورند.

نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : دوشنبه 11 آذر1392

علت اصلی آن بهم خوردن تعادل هورمونی در خانمها می باشد که در آن مقادیر زیادی هورمون مردانه در بدن یک خانم تولید می شود. دو تا از بیماریهای مهم که سبب عدم تعادل هورمونی به نفع هورمونهای مردانه می شوند، یکی سندرم تخمدانهای پلی کیستیک است و دیگری بیماری هیپرتکوزیس (Hyperthecosis) است که در آن یک عده سلولهای بخصوص در تخمدان، شروع به ترشح هورمونهای مردانه می کنند. سندرم تخمدانهای پلی کیستیک را نباید با کیست تخمدان اشتباه کرد.


کیست تخمدان یک بیماری نسبتا شایع است که در آن یک یا چند عدد کیست در تخمدان ممکن است دیده شوند. در سندرم تخمدانهای پلی کیستیک، هر دو تخمدان حاوی کیستهای متعدد و بسیار زیاد است. سایر بیماریهای تخمدان و یا بیماریهای سایر اعضاء بدن نیز سبب بروز این عارضه می شوند.

 

یک علت مهم بزرگ هم، مصرف هورمونهای مردانه است. این هورمونها معمولاً جهت دوپینگ در ورزش استفاده می شوند ولی به تجربه در ایران، خانمها این هورمونها را در ترکیب داروهای ضد لاغری و چربی سوز که تحت عنوان گیاهی و سالم تبلیغ می شوند، مصرف می کنند و نه تنها وزنشان کم نمی شود، بلکه دچار عوارض زیانبار این هورمونها نیز می شوند.


عوارض هورمونهای مردانه در خانمها عبارتند از:

کلفت شدن صدا، ریزش موی سر، زیاد شدن موی صورت و اندامها، تحلیل رفتن سینه ها،  و جوشهای جلدی یا آکنه.

بعضی از این عوارض حتی با درمان نیز غیر قابل برگشت هستند مثل کلفت شدن صدا.  بیمارانی هستند که همه آنها بعلت مصرف قرصهای لاغری که توسط مسئول آرایشگاه زنانه به آنها تجویز شده بود، دچار عوارض بسیار شدید مصرف هورمونهای مردانه شده بودند.

 

 در هر ترکیب داروی که هورمون مردانه وجود داشته باشد و یا سبب افزایش تولید هورمون مردانه در بدن شود، در خانمها مشکل ساز خواهد بود. بنده حتی در تعدادی از خانمها که بعلت افسردگی از داروی گیاهی استفاده می کردند، عوارض هورمونهای مردانه را دیده ام. در هر خانمی که دچار تحلیل سینه است، باید بدنبال سایر علائم مردزائی مثل افزایش موی صورت و بدن و کلفت شدن صدا بود.

 
 
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا اني بما تعملون عليم:مومنون 51

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروالله ان كنتم اياه تعبدون:بقره 172

و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذي انتم به مومنون :مائده 88

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين:بقره 168

tebbehirani@gmail.com
www.tebbeirani.com